razor slitting blades

apollo

apollo 

specifications

APOLLO 30 43 X 23 X 0,3mm 200’s
APOLLO 20 43 X 23 X 0,2mm 200’s
APOLLO 10 43 X 23 X 0,1mm 200’s
APOLLO TIN 200’s
APOLLO 20/60 60 x 23 x 0,2 200’s